Română  

Dynata Politica de confidențialitate

Data primei intrări în vigoare: 15 august 2013

Versiunea curentă: în vigoare 11 octombrie 2019

Politica de confidențialitate descrie modul în care Dynata Global UK Limited (f/k/a Research Now Limited) și Dynata, LLC (f/k/a Survey Sampling International, LLC), precum și societățile-mamă, sucursalele și filialele acestora (denumite împreună „Dynata”, „Noi”, „nouă” sau „al nostru”) prelucrează Date cu caracter personal în contextul comunităților de sondare online, al sondajelor, al programelor de recompense, al website-urilor și al aplicațiilor mobile (denumite împreună „Serviciul”). În special, descrie tipurile de Date cu caracter personal pe care le colectăm în legătură cu Serviciul, scopurile în care colectăm respectivele Date cu caracter personal, celelalte părți cu care este posibil să le partajăm, și măsurile pe care le luăm pentru a proteja securitatea datelor. De asemenea, vă prezintă drepturile și opțiunile pe care le aveți în legătură cu Datele dvs. cu caracter personal, și modul în care ne puteți contacta pentru a vă actualiza informațiile de contact sau a adresa întrebări referitoare la practicile noastre de confidențialitate.

Această Politică de confidențialitate nu este valabilă în cazul prelucrării Datelor dvs. cu caracter personal în contextul sondajelor administrate de terți. În majoritatea cazurilor, Dynata nu este sponsorul sondajului și al instrumentului de sondare, iar sponsorul sondajului este cel care va avea calitatea de operator de date pentru rezultatele sondajului sau datele sondajului. Vă rugăm să consultați politica de confidențialitate a sponsorului relevant pentru a afla mai multe despre practicile de confidențialitate ale sponsorului.

Înregistrarea, utilizarea și accesul la serviciu sunt reglementate de prezenta Politică de confidențialitate și Condițiile noastre de utilizare .

 

1. Datele cu caracter personal care pot fi colectate în legătură cu dvs.

Colectăm Datele cu caracter personal în diverse moduri, descrise mai jos. În sensul acestei Politici de confidențialitate, „Date cu caracter personal” înseamnă orice informație care vizează o persoană fizică identificată sau care poate fi identificată. Atunci când este cazul, indicăm dacă și de ce trebuie să ne furnizați Datele dvs. cu caracter personal, precum și consecințele refuzului de a le furniza. Dacă nu ne furnizați Datele cu caracter personal la cerere, este posibil să nu puteți beneficia de Serviciu dacă informațiile respective sunt necesare pentru a vă furniza Serviciul sau dacă avem obligația legală de a le colecta.

 

2. Cum putem utiliza Datele dvs. cu caracter personal

Putem utiliza Datele cu caracter personal pe care le obținem de la dvs. sau în legătură cu dvs. în diverse scopuri, printre care:

Dacă vă aflați în Spațiul Economic European, putem colecta și utiliza Datele dvs. cu caracter personal atunci când:

 

3. Cum partajăm Datele dvs. cu caracter personal

Putem divulga Datele cu caracter personal colectate despre dvs. conform descrierii de mai jos sau în alte moduri care vă vor fi prezentate în momentul colectării datelor, inclusiv către:

Putem permite unui client să colecteze Date cu caracter personal direct de la dvs. Aveți libertatea de a le furniza Datele dvs. cu caracter personal. În aceste situații, încheiem cu clienții noștri contracte în scris prin care, printre altele, limităm utilizarea de către aceștia a Datelor cu caracter personal.

 

4. Drepturile și opțiunile dvs.

Sub rezerva legislației aplicabile, puteți avea următoarele drepturi:

Este posibil ca aceste drepturi să fie limitate în anumite circumstanțe de cerințele legale locale.

Puteți opri toată colectarea Datelor cu caracter personal și a altor informații de către noi prin dezinstalarea Serviciilor sau încetarea participării dvs. la toate grupurile. Puteți utiliza procesele de dezinstalare standard oferite de dispozitivul dvs. mobil sau prin magazinul de aplicații mobile sau prin rețea sau vă puneți anula contul de pe site-ul grupului din care faceți parte. Rețineți că, dacă ștergeți aplicația mobilă, dar vă păstrați un profil pe unul dintre website-urile noastre, putem colecta în continuare Date cu caracter personal și alte date despre dvs. prin intermediul website-urilor noastre. Prin dezinstalarea aplicației nu se vor șterge toate informațiile colectate de noi înainte de dezinstalarea Serviciilor. Pentru a șterge toate informațiile colectate de noi, vă rugăm să ne contactați conform prezentării de mai jos.

Dacă doriți să vă exercitați drepturile descrise mai sus sau să vă desființați contul, vă rugăm să ne contactați conform prezentării din secțiunea „Cum ne puteți contacta” de mai jos.

 

5. Securitatea datelor și păstrarea datelor

Menținem măsuri de protecție corespunzătoare, de ordin tehnic, administrativ și fizic, pentru a proteja Datele cu caracter personal și alte informații divulgate sau colectate de noi față de distrugerea, pierderea, modificarea, accesul, divulgarea sau utilizarea accidentale sau neautorizate. Verificăm, monitorizăm și evaluăm cu regularitate practicile privind confidențialitatea și sistemele de protecție. În pofida măsurilor de securitate implementate de noi, transmisiunile pe internet sau pe rețelele mobile nu sunt în totalitate sigure, și prin urmare nu garantăm securitatea transmisiunilor online. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru nicio eroare comisă de persoanele fizice în transmiterea Datelor cu caracter personal către noi.

De asemenea, luăm măsuri pentru a șterge Datele dvs. cu caracter personal sau a le păstra într-o formă care nu permite identificarea dvs. atunci când informațiile dvs. nu mai sunt necesare în scopurile pentru care le prelucrăm, cu excepția cazului în care suntem obligați prin lege să păstrăm aceste informații pe o perioadă mai lungă. Atunci când stabilim perioada de păstrare, ținem cont de diverse criterii, cum sunt tipurile de produse și servicii pe care le solicitați sau pe care vi le furnizăm, natura și durata relației noastre cu dvs., posibila reînscriere la produsele și serviciile noastre, impactul ștergerii anumitor informații deținute de la dvs. sau despre dvs. asupra serviciilor pe care vi le furnizăm, perioadele obligatorii de păstrare prevăzute de lege, și perioadele legale de prescriere.

 

6. Transferuri de date

Datele dvs. cu caracter personal pot fi transferate unor destinatari aflați în alte țări decât cea în care vă aflați dvs., inclusiv în Statele Unite, unde se află societatea-mamă a Dynata și a Dynata. Este posibil ca aceste țări să nu aibă legi privind protecția datelor similare cu cele din țara în care ați furnizat inițial informațiile. Atunci când transferăm Datele dvs. cu caracter personal în alte țări, vom proteja informațiile respective conform descrierii din această Politică de confidențialitate sau astfel cum sunt divulgate în momentul colectării.

Dacă vă aflați în Spațiul Economic European sau în Elveția, respectăm cerințele legale aplicabile care oferă măsuri de protecție adecvate pentru transferul Datelor cu caracter personal în state terțe.

 

7. Interdicția de urmărire

Browserul dvs. are o opțiune numită Do Not Track („DNT”), pe care o puteți seta să informeze website-urile pe care le vizitați că nu vreți ca respectivele website-uri să colecteze anumite informații despre dvs. Dynata nu răspunde la semnalele DNT. Dacă vă opuneți practicii Dynata cu privire la semnalele DNT, puteți refuza participarea sau utilizarea serviciilor Dynata, conform descrierii de mai jos.

În legătură cu programul Dynata de măsurare a eficacității reclamelor online, Dynata permite ca subcontractanții, partenerii și/sau clienții Dynata să instaleze, să seteze și/sau să scrie tehnologii terțe în scopul de a facilita măsurarea audienței și activitățile de sondare a amintirii reclamelor. Dynata nu este responsabilă de conformitatea sau modalitatea de răspuns a unei terțe părți la semnalele DNT.

 

8. Interdicția de colectare a datelor copiilor

Serviciul nu este conceput pentru persoanele cu vârsta sub 16 ani și nu este destinat utilizării de către aceste persoane Nu colectăm cu bună știință date cu caracter personal de la copii cu vârsta sub 16 ani, iar dacă aflăm că am colectat accidental date cu caracter personal de la un copil cu vârsta sub 16 ani, vom depune eforturi rezonabile din punct de vedere comercial pentru a șterge respectivele Date cu caracter personal.

 

9. Actualizări la această Politică de confidențialitate

Acest Aviz global privind confidențialitatea poate fi actualizat periodic, astfel încât să reflecte modificările practicilor noastre privind Datele cu protecție personală. Vom afișa un aviz cu mare vizibilitate pe website-urile relevante, pentru a vă informa cu privire la modificările semnificative ale acestui Aviz global privind confidențialitatea, și vom indica în partea de sus a Avizului data celei mai recente actualizări. Dacă actualizăm Avizul nostru global privind confidențialitatea, în anumite circumstanțe, este posibil să vă cerem consimțământul.

 

10. Cum ne puteți contacta

Dacă aveți întrebări sau comentarii referitoare la practicile noastre de confidențialitate sau la această Politică de confidențialitate, sau dacă vreți să refuzați anumite utilizări ale Datelor dvs. cu caracter personal, să vă exercitați drepturile privind Datele cu caracter personal pe care le deținem în legătură cu dvs., sau să formulați o plângere cu privire la practicile noastre de confidențialitate, vă rugăm să contactați Dynata Global UK Limited sau Dynata, LLC prin metodele descrise mai jos.