Suomi  

Dynata Tietosuojakäytäntö

Voimassa ensimmäisen kerran: 23/08/2013

Tämä versio: Voimaantulopäivä: 11/10/2019

Tämä tietosuojakäytäntö kuvaa, kuinka Dynata Global UK Limited (f/k/a Research Now Limited) ja Dynata, LLC (f/k/a Survey Sampling International, LLC) ja niiden emo-, tytär- ja osakkuusyhtiöt (jäljempänä yhteisesti "Dynata" tai "me") käsittelevät henkilötietoja verkkopaneeliyhteisöjen, kyselytutkimuksien, palkitsemisohjelmien, verkkosivustojen ja mobiilisovelluksien yhteydessä (jäljempänä yhteisesti "palvelu"). Tässä asiakirjassa kuvataan erityisesti palvelun yhteydessä keräämiemme henkilötietojen tyypit, niiden keräämistarkoitus, muut osapuolet, joille näitä tietoja voidaan luovuttaa, sekä toimenpiteet näiden tietojen suojaamiseksi. Lisäksi tässä asiakirjassa kerrotaan sinulle omia henkilötietojasi koskevat oikeutesi ja saatavilla olevat vaihtoehdot. Lisäksi kerromme, kuinka voit ottaa meihin yhteyttä halutessasi päivittää omat yhteystietosi tai kysyä kysymyksiä tietosuojaa koskevista käytänteistämme.

Tämä tietosuojakäytäntö ei koske henkilötietojesi käsittelyä kolmansien osapuolien hallinnoimien kyselytutkimuksien yhteydessä. Näissä tapauksissa Dynata ei ole kyselytutkimuksen toimeksiantaja, ja kyselytutkimusväline sekä kyselyn tulokset ja tiedot ovat, ja tulevat olemaan, kyselytutkimuksen toimeksiantajan omaisuutta. Saat lisätietoja yksittäisen kyselytutkimuksen toimeksiantajan tietosuojakäytänteistä tutustumalla kyseisen tahon omaan tietosuojakäytäntöön.

Palveluun rekisteröitymiseen, sen käyttöön ja siihen pääsyyn sovelletaan tätä tietosuojakäytäntöä ja käyttöehtojamme.

 

1. Henkilötiedot, joita sinusta voidaan kerätä

Keräämme henkilötietoja usein eri tavoin, jotka on kuvattu jäljempänä. Tässä tietosuojakäytännössä käytetty termi "henkilötiedot" tarkoittaa mitä tahansa tietoa, joka liittyy tunnistettuun tai tunnistettavaan henkilöön. Ilmoitamme aina, jos sinun on luovutettava meille henkilötietojasi, miksi sinun on tehtävä niin ja mitä seuraa, jos et luovuta niitä. Jos et pyydettäessä luovuta henkilötietoja, et välttämättä pysty hyötymään palvelusta, jos kyseisiä tietoja tarvitaan palvelun tarjoamiseen tai jos laki velvoittaa meidät keräämään kyseisiä tietoja.

 

2. Henkilötietojesi käyttötavat

Saatamme käyttää sinulta tai sinusta hankkimiamme henkilötietoja usein eri tavoin, mukaan lukien seuraavat tarkoitukset:

Jos olet Euroopan talousalueella, saatamme kerätä ja käyttää henkilötietojasi seuraavissa yhteyksissä:

 

3. Henkilötietojesi jakamistavat

Saatamme luovuttaa sinusta keräämiämme henkilötietoja jäljempänä kuvatulla tai tiedon keräämisen yhteydessä erikseen kerrotulla tavalla. Saatamme luovuttaa tietoja muun muassa seuraaville tahoille:

Saatamme antaa asiakkaallemme luvan kerätä henkilötietoja suoraan sinulta. Voit itse päättää, luovutatko henkilötietojasi heille. Näissä tilanteissa laadimme asiakkaidemme kanssa kirjallisen sopimuksen muun muassa rajoittaaksemme heidän henkilötietojensa käyttöä.

 

4. Omat oikeutesi ja valinnanvapaus

Sovellettavan lainsäädännön puitteissa sinulla saattaa olla seuraavat oikeudet:

Paikallinen lainsäädäntö saattaa tietyissä olosuhteissa rajoittaa näitä oikeuksia.

Voit lopettaa kaikkien henkilötietojen sekä muiden tietojen keräämisen poistamalla palvelujen asennuksen tai lopettamalla kaikkiin paneeleihin osallistumisen. Voit käyttää normaalia mobiililaitteessasi käytössä olevaa sovellusten poistamismenetelmää tai suorittaa poiston mobiilisovellusmyymälöiden tai -verkostojen kautta tai voit poistaa panelistitilisi paneelisivustolla. Huomaathan, että mikäli poistat mobiilisovelluksen, mutta säilytät profiilisi jossain verkkosivustossamme, saatamme edelleen kerätä sinusta henkilötietoja sekä muita tietoja verkkosivustojemme kautta. Mobiilisovelluksen poistaminen ei poista kaikkia ennen palvelujen asennuksen poistamista keräämiämme tietoja. Poistaaksesi kaikki keräämämme tiedot ota yhteyttä meihin jäljempänä kuvatusti.

Jos haluat käyttää edellä kuvattuja oikeuksiasi tai lopettaa tilisi, ota yhteyttä meihin jäljempänä olevan kohdan "Yhteydenotot" mukaisesti.

 

5. Tietoturva ja tietojen säilyttäminen

Käytämme tarvittavia teknisiä, hallinnollisia ja fyysisiä varmuuskeinoja suojataksemme henkilötiedot ja muut luovuttamamme tai keräämämme tiedot vahingossa tapahtuvan, laittoman tai luvattoman poistamisen, katoamisen, muuntelun, tarkastelun, luovuttamisen tai käytön estämiseksi. Tarkistamme, valvomme ja arvioimme tietosuojakäytäntöjämme ja tietoturvajärjestelmiämme säännöllisesti. Käyttämistämme suojaustoimenpiteistä huolimatta internet- tai matkapuhelinverkon välityksellä tapahtuva tiedonsiirto ei ole täysin turvallista, emmekä sen vuoksi takaa verkossa tapahtuvan tiedonsiirron turvallisuutta. Emme ole vastuussa virheistä, joita henkilöt saattavat tehdä lähettäessään henkilötietoja meille.

Suoritamme tarvittavat toimenpiteet poistaaksemme henkilötietosi tai pitääksemme ne sellaisessa muodossa, joka ei mahdollista tunnistamistasi siinä tapauksessa, että näitä tietoja ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, jota varten itse käsittelemme niitä, ellei lainsäädäntö vaadi meitä säilyttämään näitä tietoja kauemmin. Säilytysajan määrittämisessä otamme huomioon useita kriteerejä, kuten pyytämiesi tai sinulle toimitettujen tuotteiden ja palvelujen tyyppi, välisemme suhteen laatu ja kesto, mahdollinen paluu tuotteidemme tai palvelujemme käyttäjäksi, vaikutus sinulle toimittamiimme palveluihin siinä tapauksessa, että poistamme tietoja, joita meillä on sinusta tai jotka olemme saaneet sinulta, sekä pakolliset lainsäädännössä ja vanhentumissäännöksessä määritetyt säilytysajat.

 

6. Tietojen siirtäminen

Henkilötietosi voidaan siirtää vastaanottajille, jotka ovat muissa maissa kuin itse olet. Näihin maihin kuuluu muun muassa Yhdysvallat, jossa Dynata Global UK Limited -yhtiön emoyhtiö ja Survey Sampling International -yhtiö sijaitsevat. Näissä maissa ei välttämättä ole voimassa sama tietosuojalainsäädäntö kuin maassa, jossa olet luovuttanut tiedot. Kun siirrämme henkilötietojasi muihin maihin, suojaamme kyseiset tiedot tässä tietosuojakäytännössä tai tietojen keräämisen yhteydessä kuvatusti.

Jos olet Euroopan talousalueella tai Sveitsissä, noudatamme henkilötietojen kolmansiin maihin siirtämisen riittävää suojaamista koskevaa, sovellettavaa lainsäädäntöä.

 

7. Do Not Track

Do Not Track ("DNT") on verkkoselaimen asetus, jonka voit asettaa ilmoittamaan käyttämillesi verkkosivustoille, että et halua niiden keräävän sinusta jotakin tiettyä tietoa. Dynata ei vastaa DNT-signaaleihin. Jos et hyväksy Dynata:n DNT-signaaleja koskevaa käytäntöä, voit kieltäytyä osallistumisesta tai Dynata:n palvelujen käyttämisestä jäljempänä kuvatusti.

Dynata:n verkkomainonnan tehokkuutta mittaavaan ohjelmaan liittyen Dynata sallii aliurakoitsijoidensa, kumppaneidensa ja/tai asiakkaidensa pudottaa, asettaa ja/tai kirjoittaa kolmannen osapuolen teknologioita, joiden tarkoituksena on avustaa kohderyhmiä koskevia mittauksia ja mainosten muistamista koskevaa kyselytutkimustoimintaa. Dynata ei ole vastuussa minkään kolmannen osapuolen DNT-signaalien noudattamisesta tai niihin vastaamisesta.

 

8. Lapsien poissulkeminen

Palvelu ei ole suunniteltu eikä sen käyttöä ole tarkoitettu alle 16-vuotiaille henkilöille. Emme tietoisesti kerää henkilötietoja alle 16-vuotiailta henkilöiltä. Mikäli tietoomme tulee, että olemme vahingossa keränneet henkilötietoja joltakin alle 16-vuotiaalta henkilöltä, ryhdymme kaupallisesti kohtuullisiin toimenpiteisiin, jotta kyseiset henkilötiedot saadaan poistettua.

 

9. Tämän tietosuojakäytännön muutokset

Tätä maailmanlaajuista tietosuojakäytäntöä saatetaan muuttaa aika ajoin, jotta se vastaa henkilötietojen käsittelyä koskevia käytänteitämme. Julkaisemme näkyvän ilmoituksen asianmukaisissa verkkosivustoissa tiedottaaksemme maailmanlaajuiseen tietosuojakäytäntöön tehdyistä huomattavista muutoksista. Lisäksi tietosuojakäytännön alussa ilmoitetaan, milloin sitä on muutettu edellisen kerran. Jos muutamme maailmanlaajuista tietosuojakäytäntöämme, saatamme tietyissä tapauksissa pyytää sinua hyväksymään muutokset.

 

10. Yhteydenotot

Jos sinulla on kysymyksiä tietosuojaa koskevista toimintatavoistamme tai tästä tietosuojakäytännöstä tai mikäli haluat kieltää tietyt tavat käyttää henkilötietojasi, käyttää hallinnassamme olevia henkilötietojasi koskevia oikeuksiasi tai tehdä valituksen tietosuojaa koskevista toimintatavoistamme, ota yhteyttä Dynata Global UK Limited- tai Survey Sampling International LLC -yhtiöön jäljempänä kuvatusti.