Norsk  

Dynatas Personvernerklæring

Inntrer: 22/08/2013

Denne versjonen: 11/10/2019

Personvernerklæringen beskriver hvordan Dynata Global UK Limited (f/k/a Research Now Limited) og Dynata, LLC (f/k/a Survey Sampling International, LLC) og deres moder-, datter-, og tilknyttede selskaper (samlet kalt «Dynata», «vi», «oss» eller «våre») behandler personopplysninger i sammenheng med nettbaserte panelfellesskap, spørreundersøkelser, belønningsprogrammer, nettsteder og mobilapplikasjoner (samlet kalt «tjenesten»). Den beskriver spesifikt typene personopplysninger vi samler inn i forbindelse med tjenesten, formålet for innsamling av disse personopplysningene, de andre partene vi kan dele dem med og tiltakene vi gjør for å beskytte sikkerheten til opplysningene. Den forteller deg også om dine rettigheter og valgmuligheter med tanke på dine personopplysninger, og hvordan du kan kontakte oss for å oppdatere kontaktinformasjonen din eller stille spørsmål om vår personvernpraksis.

Denne personvernerklæringen gjelder ikke for behandling av dine personopplysninger i sammenheng med spørreundersøkelser som administreres av tredjeparter. I disse situasjonene er ikke Dynata sponsoren av spørreundersøkelsen og undersøkelsesmetoden, og resultatene eller undersøkelsesopplysningene er og forblir derfor i undersøkelsessponsorens eierskap. Se den relevante sponsorens personvernerklæring for å lære mer om personvernpraksisen til denne sponsoren.

Registrering for, bruk av og tilgang til tjenesten er underlagt ditt samtykke i denne personvernerklæringen og våre brukervilkår .

 

1. Personopplysninger som kan samles inn om deg

Vi samler inn personopplysninger på forskjellige måter, beskrevet nedenfor. For denne personvernerklæringen betyr «personopplysninger» all informasjon relatert til en identifisert eller identifiserbar person. Der det er aktuelt, angir vi om du må oppgi dine personopplysninger til oss, i tillegg til konsekvensene av å ikke gjøre det. Hvis du ikke oppgir personopplysninger når du blir bedt om det, er det ikke sikkert at du vil kunne dra nytte av tjenesten hvis den informasjonen er nødvendig for å tilby deg tjenesten, eller hvis loven krever at vi samler dem inn.

 

2. Hvordan vi kan bruke dine personopplysninger

Vi kan bruke personopplysninger vi samler inn fra eller om deg til en rekke formål, deriblant:

Hvis du befinner deg innenfor EØS, kan vi samle inn og bruke dine personopplysninger når:

 

3. Hvordan vi deler dine personopplysninger

Vi kan offentliggjøre personopplysningene vi innhenter om deg som beskrevet nedenfor, eller som du ellers blir informert om på tidspunktet for innsamling av dataene, inkludert med:

Vi kan tillate at en kunde samler inn personopplysninger direkte fra deg. Du står fritt til å gi dem dine personopplysninger. I disse situasjonene inngår vi skriftlige avtaler med kundene våre for å, blant annet, begrense deres bruk av personopplysninger.

 

4. Dine rettigheter og valgmuligheter

Du kan underlagt gjeldende lov ha rett til å:

De rettighetene kan i noen tilfeller være begrenset av lokale lovkrav.

Du kan stoppe all innsamling av personopplysninger og annen informasjon av oss ved å avinstallere tjenestene eller avslutte deltakelsen din i alle paneler. Du kan bruke de standard avinstalleringsprosessene som er tilgjengelige som en del av mobilenheten eller via mobilapplikasjonsmarkedet eller nettverket, eller du kan lukke panelkontoen din på panelets side. Vær oppmerksom på at vi, dersom du sletter mobilapplikasjonen, men opprettholder en profil på ett av våre nettsteder, likevel kan samle inn personopplysninger og andre data fra deg gjennom nettstedene våre. Avinstallering av mobilapplikasjonen vil ikke slette all informasjon som er samlet inn av oss før du avinstallerer tjenestene. For å slette all informasjon som er innsamlet av oss, kontakter du oss som angitt nedenfor.

Hvis du ønsker å utøve rettighetene dine som beskrevet ovenfor eller avslutte kontoen, kontakter du oss som angitt i «Slik kontakter du oss»-delen nedenfor.

 

5. Datasikkerhet- og oppbevaring

Vi opprettholder passende tekniske, administrative og fysiske beskyttelser for å beskytte personopplysninger og annen informasjon som offentliggjøres eller samles inn av oss mot utilsiktet, ulovlig eller uautorisert destruksjon, tap, endring, tilgang, offentliggjøring eller bruk. Vi gjennomgår, overvåker og evaluerer vår personvernpraksis og beskyttelsessystemer jevnlig. Til tross for de garantier vi implementerer, er overføringer over Internett eller et mobilnett ikke helt sikre, og derfor garanterer vi ikke for sikkerheten til overføringer på nett. Vi er ikke ansvarlig for eventuelle feil av enkeltpersoner ved innsending av personopplysninger til oss.

Vi tar også forholdsregler for å slette dine personopplysninger eller oppbevare dem i en form som ikke tillater at du blir identifisert når denne informasjonen ikke lenger er nødvendig for formålene vi behandler den for, med mindre loven krever at vi oppbevarer denne informasjonen i en lengre tidsperiode. Når vi fastslår oppbevaringsperioden, tar vi hensyn til ulike kriterier, slik som typen produkter eller tjenester forespurt av deg eller levert til deg, karakteren av og lengden på forholdet vårt med deg, mulig ny påmelding til våre produkter eller tjenester, effekten på tjenestene vi leverer til deg hvis vi sletter informasjon fra eller om deg, obligatoriske oppbevaringsperioder fastsatt og loven og foreldelsesfrist.

 

6. Dataoverføringer

Personopplysningene dine kan overføres til mottakere i andre land enn det landet du bor i, inkludert til USA, hvor Dynatas moderselskap og Dynata har hovedkvarter. Disse landene har ikke det samme datavernet som det landet du opprinnelig oppgav informasjon i. Når vi overfører dine personopplysninger til andre land, kommer vi til å beskytte den informasjonen som beskrevet i denne personvernerklæringen eller som meddelt deg på det tidspunktet da informasjonen ble samlet inn.

Hvis du befinner deg innenfor EØS eller Sveits, overholder vi gjeldende juridiske krav som gir tilstrekkelig beskyttelse for overføring av personopplysninger til tredjeparter.

 

7. Do Not Track

Do Not Track («DNT») er en preferanse i nettleseren din som du kan stille inn til å varsle nettsteder du besøker at du ikke vil at disse skal samle inn visse opplysninger om deg. Dynata responderer ikke på DNT-signaler. Hvis du protesterer mot Dynatas praksis med henhold til DNT-signaler, kan du melde deg ut av slik deltakelse eller bruk av Dynatas tjenester som beskrevet under.

I forbindelse med Dynatas online annonseringseffektivitetsprogram, tillater Dynata sine underleverandører, partnere og/eller klienter å droppe, angi og/eller skrive tredjepartsteknologi for å legge til rette for publikumsmåling og annonseundersøkelsesaktiviteter. Dynata er ikke ansvarlig for tredjeparters etterlevelse med eller svar på DNT-signaler.

 

8. Ingen barn

Tjenesten er ikke utviklet for eller tiltenkt for bruk av noen person under 16 år. Vi samler ikke bevisst inn personopplysninger fra barn under 16 år, og hvis vi blir oppmerksom på at vi ved et uhell har samlet inn personopplysninger fra et barn under 16 år, vil vi gjøre en rimelig kommersiell innsats for å slette slike personopplysninger.

 

9. Oppdateringer til denne personvernerklæringen

Denne globale personvernerklæringen kan oppdateres for å gjenspeile endringer i vår personopplysningspraksis. Vi kommer til å poste en fremtredende melding på relevante nettsteder for å varsle deg om eventuelle betydelige endringer til vår globale personvernerklæring og angi øverst på meldingen når den sist ble oppdatert. Hvis vi oppdaterer vår globale personvernerklæring, kan vi under visse omstendigheter be om ditt samtykke.

 

10. Slik kontakter du oss

Hvis du har noen spørsmål eller kommentarer om personvernpraksisen vår eller denne personvernerklæringen, eller hvis du ønsker å fravelge visse typer bruk av dine personopplysninger, utøve rettighetene dine i relasjon til personopplysningene vi oppbevarer om deg eller sende inn en klage om vår personvernpraksis, må du gjerne kontakte Dynata Global UK Limited eller Dynata, LLC som beskrevet nedenfor.