Dansk 

Dynata Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Først gældende: 22/08/2013

Denne version: Ikrafttræden 10/10/2019

Politikken om beskyttelse af personoplysninger beskriver, hvordan Dynata Global UK Limited (f/k/a Research Now Limited) og Dynata, LLC (f/k/a Survey Sampling International, LLC) og deres moder-, datter- og tilknyttede selskaber (samlet ”Dynata”, ”vi”, ”os” eller ”vores”) behandler personoplysninger i forbindelse med online paneler, spørgeundersøgelser, belønningsprogrammer, hjemmesider og mobilapps (samlet ”Ydelserne”). Den beskriver især de typer personoplysninger, som vi indsamler i forbindelse med Ydelserne, de formål hvortil vi indsamler disse personoplysninger, de andre parter, som vi deler dem med, og de forholdsregler vi tager for at beskytte disse datas sikkerhed. Den fortæller dig også om dine rettigheder og valg med hensyn til dine personoplysninger, og hvordan du kan kontakte os for at opdatere dine kontaktoplysninger eller stille spørgsmål om vores personoplysningspraksis.

Denne personoplysningspolitik gælder ikke for behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med spørgeundersøgelser administreret af tredjeparter. I disse tilfælde er Dynata ikke sponsor af undersøgelsen, og sponsoren af undersøgelsen er eller vil være ansvarlig for undersøgelsesinstrumentet, undersøgelsesresultaterne eller undersøgelsesdata. Se venligst den relevante sponsors personoplysningspolitik for at lære mere om den pågældende sponsors praksis om beskyttelse af personoplysninger.

Registrering hos, brug af og adgang til tjenesten er underlagt denne politik om beskyttelse af personoplysninger og vores Vilkår og betingelser .

 

1. Personlige oplysninger, der kan blive indsamlet om dig

Vi indsamler personoplysninger på forskellige måder beskrevet nedenfor. Med hensyn til denne personoplysningspolitik betyder ”personoplysninger” alle oplysninger vedrørende en identificeret eller identificerbar person. Hvor det er relevant, vil vi angive hvorvidt og hvorfor du skal give os dine personoplysninger, samt følgerne af ikke at gøre det. Hvis du ikke afgiver personoplysninger, når du bliver bedt om det, vil du muligvis ikke være i stand til at drage fordel af Ydelserne, hvis disse oplysninger er nødvendige for at levere Ydelserne til dig, eller hvis vi er juridisk forpligtet til at indsamle dem.

 

2. Sådan kan vi bruge dine personoplysninger

Vi kan bruge de personoplysninger, som vi indhenter fra eller om dig til en række forskellige formål, herunder:

Hvis du befinder dig i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, kan vi indsamle og bruge dine personoplysninger, når:

 

3. Sådan deler vi dine personoplysninger

Vi kan videregive de personoplysninger, som vi indsamler om dig som beskrevet nedenfor eller på anden måde oplyst over for dig på det tidspunkt oplysningerne indsamles, herunder med:

Vi kan også tillade en klient at indsamle personoplysninger direkte fra dig. Det står dig frit for at tilvejebringe dine personoplysninger til dem. I disse tilfælde indgår vi en skriftlig aftale med vores klienter bl.a. med det formål af begrænse deres brug af de personoplysninger.

 

4. Dine rettigheder og valg

Afhængigt af gældende lov kan du have ret til at:

Disse rettigheder kan være begrænset i nogle tilfælde af lokale lovkrav.

Du kan stoppe al indsamling af personoplysninger og andre oplysninger af os ved at afinstallere Ydelserne eller afslutte din deltagelse i alle paneler. Du kan bruge de standardiserede afinstalleringsprocesser, som er tilgængelige som en del af din mobilenhed eller via den mobile applikationsmarkedsplads eller netværk, eller du kan annullere din panelkonto på panelsiden. Bemærk, at hvis du sletter den mobile applikation, men opretholder en profil på en af vores hjemmesider, kan vi stadig indsamle personoplysninger og andre data fra dig via vores hjemmesider. Afinstallering af den mobile applikation vil ikke slette alle oplysninger indsamlet af os før afinstallering af Ydelserne. For at slette al information indsamlet af os bedes du kontakte os, som beskrevet nedenfor.

Hvis du ønsker at udøve dine rettigheder beskrevet ovenfor eller opsige din konto, bedes du kontakte os som beskrevet i afsnittet ”Sådan kontakter du os” nedenfor.

 

5. Datasikkerhed og datatilbageholdelse

Vi opretholder passende tekniske, administrative og fysiske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte personoplysninger og andre oplysninger videregivet eller indsamlet af os mod utilsigtet, ulovlig eller uautoriseret destruktion, tab, ændring, adgang, videregivelse eller brug. Vi gennemgår, overvåger og evaluerer vores personoplysningspraksis og vores beskyttelsessystemer med jævne mellemrum. Til trods for de sikkerhedsforanstaltninger, som vi implementerer, er transmissioner over internettet eller et mobil netværk aldrig et hundrede procent sikre, og vi kan derfor ikke garantere for sikkerheden af online-transmissioner. Vi er ikke ansvarlig for fejl begået af personer, som indsender personoplysninger til os.

Vi tager også forholdsregler til at slette dine personoplysninger eller opbevare dem i et format, der ikke gør det muligt at identificere dig, når disse oplysninger ikke længere er nødvendige til de formål, til hvilke vi behandler dem, medmindre vi er forpligtet af loven til at gemme disse oplysninger i en længere periode. Når vi fastsætter tilbageholdelsesperioden, tager vi forskellige kriterier i betragtning, f.eks. den type produkter og ydelser anmodet af eller tilvejebragt til dig, karakteren og længden af vores forhold til dig, mulig gentilmelding til vores produkter eller ydelser, indvirkningen af på de ydelser, som vi tilvejebringer til dig, hvis vi sletter nogle oplysninger fra eller om dig, obligatoriske tilbageholdelsesperioder fastlagt ved lov og forældelsesfristen.

 

6. Dataoverførsel

Dine personoplysninger kan blive overført til modtagere i andre lande, end hvor du befinder dig, herunder USA, hvor Dynata's moderselskab og Survey Sampling International har hovedkvarter. Disse lande har muligvis ikke de samme databeskyttelseslove som i det land, hvor du oprindeligt afgav oplysningerne. Når vi overfører dine personoplysninger til andre lande, vil vi beskytte disse oplysninger som beskrevet i denne Personoplysningspolitik eller som oplyst over for dig på indsamlingstidspunktet.

Hvis du befinder dig i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde eller Schweiz, overholder vi gældende lovmæssige krav, der giver passende sikkerhedsforanstaltninger for overførsel af personoplysninger til tredjelande.

 

7. Do Not Track

Do Not Track (”DNT”) er en præference i din browser, som du kan indstille til at meddele de websteder, du besøger, at du ikke ønsker, at webstederne indsamler visse oplysninger om dig. Dynata responderer ikke på DNT-signaler. Hvis du har indsigelser mod Dynata's praksis med hensyn til DNT-signaler, kan du fravælge deltagelse eller brug af Dynata's ydelser som beskrevet herunder.

I forbindelse med Dynata's program for effektiv onlineannoncering, tillader Dynata, at Dynata's underleverandører, partnere og/eller klienter lægger, sætter og/eller skriver tredjepartsteknologier med henblik på at lette publikumsmåling og undersøgelser af reklamegenkaldelse. Dynata er ikke ansvarlig for nogen tredjeparts overholdelse af eller respons på DNT-signaler.

 

8. Ingen børn

Ydelsen er ikke designet til eller beregnet til at blive brugt af personer under 16 år. Vi indsamler ikke bevidst personoplysninger fra børn under 16 år, og hvis vi bliver klar over, at vi uforvarende har indsamlet personoplysninger fra et barn under 16 år, vil vi med rimelig kommerciel indsats slette sådanne personoplysninger.

 

9. Opdateringer af denne politik om beskyttelse af personoplysninger

Denne globale personoplysningsmeddelelse kan blive opdateret regelmæssigt for at afspejle ændringer i vores persondatapraksis. Vi vil offentliggøre en tydelig meddelelse på relevante hjemmesider for at informere dig om alle væsentlige ændringer i vores globale personoplysningsmeddelelse og angive øverst i meddelelsen, hvornår den sidst blev opdateret. Hvis vi opdaterer vores globale personoplysningsmeddelelse, kan vi i visse tilfælde bede om dit samtykke.

 

10. Sådan kan du kontakte os

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til vores personoplysningspraksis eller denne personoplysningspolitik, eller hvis du ønsker at fravælge visse former for brug af dine personoplysninger, udøve dine rettigheder vedrørende de personoplysninger, som vi opbevarer om dig, eller indgive en klage om vores personoplysningspraksis, er du velkommen til at kontakte Dynata Global UK Limited eller Survey Sampling International LLC som beskrevet nedenfor.