Ελληνικά 

Πολύτιμες Γνώμες Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου

Πρώτη ισχύουσα έκδοση: 15/08/2013

Αυτή η έκδοση: Σε ισχύ 11/10/2019

Η Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου περιγράφει τον τρόπο επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εκ μέρους των Dynata Global UK Limited (f/k/a Research Now Limited) και Dynata, LLC (f/k/a Survey Sampling International, LLC) και των μητρικών, θυγατρικών και συνεργαζόμενων εταιρειών τους (συλλογικά «Dynata», «Εμείς», «εμάς» ή «δικό μας») στο πλαίσιο διαδικτυακών συζητήσεων κοινοτήτων, ερευνών, προγραμμάτων επιβράβευσης, ιστότοπων και εφαρμογών για κινητά (συλλογικά η «Υπηρεσία»). Συγκεκριμένα, περιγράφει τους τύπους των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που συλλέγουμε σε σχέση με την Υπηρεσία, τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγουμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα, τα άλλα μέρη με τα οποία μπορούμε να τα μοιραζόμαστε και τα μέτρα που λαμβάνουμε για την εξασφάλιση της προστασίας των δεδομένων. Επίσης, σας ενημερώνει για τα δικαιώματα και τις επιλογές σας σε σχέση με τα Προσωπικά σας Δεδομένα και πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να ενημερώσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας ή να θέσετε ερωτήσεις σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου μας.

Αυτή η Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου δεν ισχύει για την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων στο πλαίσιο ερευνών που διαχειρίζονται τρίτα μέρη. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η Dynata δεν είναι ο χορηγός της έρευνας και του μέσου με το οποίο γίνεται η έρευνα και τα αποτελέσματα ή τα δεδομένα της έρευνας ελέγχονται και θα ελέγχονται από τον χορηγό της έρευνας. Ανατρέξτε στην πολιτική ιδιωτικού απορρήτου του σχετικού χορηγού για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου αυτού του χορηγού.

Η εγγραφή, χρήση και πρόσβαση στην Υπηρεσία υπόκειται στην παρούσα Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου και τους Όρους και Προϋποθέσεις μας.

 

1. Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που μπορεί να συλλέγονται σχετικά με εσάς

Συλλέγουμε Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα με διάφορους τρόπους όπως περιγράφονται παρακάτω. Για τους σκοπούς αυτής της Πολιτικής ιδιωτικού απορρήτου, τα «Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα» αφορούν σε οποιαδήποτε πληροφορία που σχετίζεται με αναγνωρισμένο ή αναγνωρίσιμο άτομο. Κατά περίπτωση, αναφέρουμε αν και γιατί πρέπει να μας παρέχετε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, καθώς και τις συνέπειες τέτοιου είδους παράλειψης. Εάν δεν παρέχετε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα όταν σας ζητηθεί, ίσως να μην μπορείτε να επωφεληθείτε από την Υπηρεσία εάν αυτές οι πληροφορίες είναι απαραίτητες για να σας παρέχουμε την Υπηρεσία ή αν νομικά απαιτείται να τις συλλέξουμε.

 

2. Πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που λαμβάνουμε από ή σχετικά με εσάς για διάφορους σκοπούς, όπως:

Εάν βρίσκεστε στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, ενδέχεται να συλλέξουμε και να χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα εφόσον:

 

3. Πώς μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα

Μπορεί να αποκαλύψουμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που συλλέγουμε σχετικά με εσάς όπως περιγράφεται παρακάτω ή με άλλον τρόπο τη στιγμή της συλλογής των δεδομένων, μεταξύ άλλων σε:

Ενδέχεται να επιτρέψουμε σε έναν πελάτη να συλλέξει Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα απευθείας από εσάς. Είστε ελεύθεροι να τους παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, συνάπτουμε γραπτή συμφωνία με τους πελάτες μας για να περιορίσουμε, μεταξύ άλλων, τη χρήση των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

 

4. Τα δικαιώματα και οι επιλογές σας

Με την επιφύλαξη του εφαρμοστέου δικαίου, ενδέχεται να έχετε το δικαίωμα:

Αυτά τα δικαιώματα μπορεί να περιορίζονται σε ορισμένες περιπτώσεις από τις τοπικές νομοθετικές απαιτήσεις.

Μπορείτε να διακόψετε τη συλλογή Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και άλλων πληροφοριών από εμάς, καταργώντας την εγκατάσταση των Υπηρεσιών ή τερματίζοντας τη συμμετοχή σας σε όλα τα πάνελ. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις τυποποιημένες διαδικασίες απεγκατάστασης που είναι διαθέσιμες ως μέρος της κινητής σας συσκευής ή μέσω της αγοράς εφαρμογών για κινητά ή του δικτύου ή μπορείτε να ακυρώσετε το λογαριασμό σας ως συζητητή στον ιστότοπο του πάνελ. Λάβετε υπόψη ότι εάν διαγράψετε την εφαρμογή για κινητά, αλλά διατηρήσετε ένα προφίλ σε έναν από τους ιστότοπούς μας, ενδέχεται να εξακολουθήσουμε να συλλέγουμε Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα και άλλα δεδομένα από εσάς μέσω των ιστότοπών μας. Η κατάργηση της εγκατάστασης της εφαρμογής για κινητά δεν θα διαγράψει όλες τις πληροφορίες που συλλέξαμε πριν από την απεγκατάσταση των Υπηρεσιών. Για να διαγράψετε όλες τις πληροφορίες που έχουμε συλλέξει, επικοινωνήστε μαζί μας όπως περιγράφεται παρακάτω.

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας που περιγράφονται παραπάνω ή να κλείσετε το λογαριασμό σας, επικοινωνήστε μαζί μας όπως καθορίζεται στην ενότητα «Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας» παρακάτω.

 

5. Ασφάλεια και Τήρηση Δεδομένων

Τηρούμε κατάλληλες τεχνικές, διοικητικές και φυσικές διασφαλίσεις για την προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και άλλων πληροφοριών που αποκαλύπτονται ή συλλέγονται από εμάς από τυχαία, παράνομη ή μη εξουσιοδοτημένη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, πρόσβαση, αποκάλυψη ή χρήση. Εξετάζουμε, παρακολουθούμε και αξιολογούμε τις πρακτικές απορρήτου και τα συστήματα προστασίας σε τακτική βάση. Παρά τις διασφαλίσεις που εφαρμόζουμε, οι μεταβιβάσεις μέσω Διαδικτύου ή κινητού δικτύου δεν είναι απολύτως ασφαλείς και επομένως δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των διαδικτυακών μεταβιβάσεων. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για σφάλματα ιδιωτών κατά την υποβολή των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε εμάς.

Λαμβάνουμε επίσης μέτρα για να διαγράψουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα ή να τα διατηρήσουμε σε μορφή που δεν επιτρέπει την αναγνώρισή τους όταν αυτές οι πληροφορίες δεν είναι πλέον απαραίτητες για τους σκοπούς για τους οποίους τα επεξεργαζόμαστε, εκτός αν απαιτείται από το νόμο να διατηρήσουμε αυτές τις πληροφορίες για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Κατά τον καθορισμό της περιόδου διατήρησης λαμβάνουμε υπόψη διάφορα κριτήρια, όπως το είδος των προϊόντων και υπηρεσιών που ζητήσατε ή σας παρέχουμε, τη φύση και τη διάρκεια της σχέσης μας με εσάς, την πιθανή επανεγγραφή για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας, τον αντίκτυπο για τις υπηρεσίες που σας παρέχουμε εάν διαγράψουμε κάποιες πληροφορίες από ή σχετικά με εσάς, τις υποχρεωτικές περιόδους διατήρησης που προβλέπονται από το νόμο και το καθεστώς παραγραφής.

 

6. Μεταβίβαση Δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να μεταβιβαστούν σε παραλήπτες σε χώρες εκτός της χώρας όπου βρίσκεστε, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών στις οποίες εδρεύει η μητρική εταιρεία της Dynata και η εταιρεία Dynata. Αυτές οι χώρες ενδέχεται να μην έχουν τους ίδιους νόμους προστασίας δεδομένων με τη χώρα στην οποία είχατε δώσει αρχικά τις πληροφορίες. Όταν μεταφέρουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε άλλες χώρες, θα προστατεύσουμε αυτές τις πληροφορίες όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου ή όπως γνωστοποιήθηκε σε εσάς τη στιγμή της συλλογής.

Εάν βρίσκεστε στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή την Ελβετία, συμμορφωνόμαστε με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις, παρέχοντας επαρκείς εγγυήσεις για τη μεταφορά Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε τρίτες χώρες.

 

7. Να μην γίνεται εντοπισμός

Η επιλογή «Να μην γίνεται εντοπισμός» (Do Not Track, «DNT») είναι μια προτίμηση στο πρόγραμμα περιήγησης που μπορείτε να ορίσετε για να ενημερώσετε τους ιστότοπους που επισκέπτεστε ότι δεν θέλετε οι ιστότοποι να συλλέγουν συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με εσάς. Η Dynata δεν ανταποκρίνεται στα σήματα DNT. Αν διαφωνήσετε στην πρακτική της Dynata όσον αφορά τα σήματα DNT, μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη συμμετοχή ή τη χρήση των υπηρεσιών Dynata όπως περιγράφεται παρακάτω.

Σε σχέση με το διαδικτυακό πρόγραμμα αποτελεσματικότητας διαφημίσεων της Dynata, η Dynata επιτρέπει στους υπεργολάβους, τους συνεργάτες ή/και τους πελάτες της Dynata να εγκαταλείπουν, να ορίζουν ή/και να γράφουν τεχνολογίες τρίτων με σκοπό τη διευκόλυνση των δραστηριοτήτων μέτρησης του κοινού και ερευνών ανάκλησης διαφημίσεων. Η Dynata δεν είναι υπεύθυνη για τη συμμόρφωση ή την ανταπόκριση σε σήματα DNT από τρίτα μέρη.

 

8. Ακατάλληλο για χρήση από παιδιά

Η Υπηρεσία δεν έχει σχεδιαστεί ή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα κάτω των 16 ετών. Δεν συλλέγουμε Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα από παιδιά ηλικίας κάτω των 16 ετών και αν γνωρίζουμε ότι έχουμε συλλέξει κατά λάθος Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα από ένα παιδί ηλικίας μικρότερης των 16 ετών, θα καταβάλλουμε εύλογες εμπορικές προσπάθειες για τη διαγραφή αυτών των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

 

9. Ενημερώσεις στην παρούσα Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου

Αυτή η Παγκόσμια Ειδοποίηση περί απορρήτου μπορεί να ενημερώνεται περιοδικά για να αντικατοπτρίζει τις μεταβολές στις πρακτικές μας σχετικά με τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα. Θα δημοσιεύσουμε μια εμφανή γνωστοποίηση σε σχετικούς ιστότοπους για να σας ειδοποιήσουμε για οποιεσδήποτε σημαντικές μεταβολές στην Παγκόσμια Ειδοποίηση μας περί απορρήτου και θα επισημάνουμε στην κορυφή της Ειδοποίησης πότε έγινε η τελευταία ενημέρωση. Αν ενημερώσουμε την Παγκόσμια Ειδοποίηση περί απορρήτου, σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να ζητήσουμε τη συναίνεσή σας.

 

10. Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου μας ή την παρούσα Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου ή αν θέλετε να εξαιρεθείτε από ορισμένες χρήσεις των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας, να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που διατηρούμε για εσάς ή να υποβάλετε καταγγελία σχετικά με την πρακτική απορρήτου μας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την Dynata Global UK Limited ή την Sample Sampling International LLC όπως περιγράφεται παρακάτω.