Čeština 

Dynata Zásady ochrany osobních údajů

Datum prvního vstoupení v platnost: 20/08/2013

Tato verze: platnost 11/10/2019

Tyto Zásady ochrany osobních údajů popisují, jak společnosti Dynata Global UK Limited (f/k/a Research Now Limited) a Dynata, LLC (f/k/a Survey Sampling International, LLC) a jejich mateřské, dceřiné či partnerské společnosti (dále jen „Dynata“, „my“, „nám“, „naše“ atd.) zpracovávají osobní údaje v kontextu online panelů, průzkumů, odměňovacích programů, stránek a mobilních aplikací (dále jen „služby“). Zejména pak popisuje typy osobních údajů, které v rámci poskytování služeb zaznamenáváme, za jakým účelem tak činíme, další strany, se kterými je smíme sdílet, a opatření, která uplatňujeme na ochranu jejich zabezpečení. Dále uvádí vaše práva a možnosti související s osobními údaji a jak nás můžete kontaktovat, pokud chcete svá data aktualizovat nebo nám položit související dotaz.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů neplatí pro zpracování osobních údajů v kontextu průzkumů spravovaných třetími stranami. V takových případech není společnost SSI sponzorem průzkumů a nástrojů průzkumů a výsledky těchto průzkumů nebo údaje z nich plynoucí zůstávají pod kontrolou sponzora průzkumu. Další informace o postupech sponzora daného průzkumu zjistíte v zásadách ochrany osobních údajů daného sponzora.

Registrace, používání a přístup u našich služeb vždy podléhá těmto zásadám ochrany osobních údajů a našim smluvním podmínkám .

 

1. Osobní údaje, které můžeme zaznamenávat

Osobní údaje zaznamenáváme různými, níže uvedenými způsoby. Pro účely těchto zásad platí, že za „osobní údaje“ se považují veškeré informace, které souvisí s identifikovanou nebo identifikovatelnou osobou. V příslušných případech uvádíme, zda a proč musíte osobní data uvést a zároveň důsledky případného rozhodnutí je neposkytnout. Pokud na požádání osobní data neuvedete a daná služba se bez nich neobejde (případně jsme povinni dané osobní údaje zaznamenávat ze zákona), nemůžete takovou službu využívat.

 

2. Jak můžeme vaše osobní údaje využívat

Osobní data, která u vás získáme, můžeme využívat za řadou účelů, včetně:

Pokud se nacházíte v Evropském hospodářském prostoru, můžeme osobní údaje zaznamenávat, když:

 

3. Jak osobní údaje sdílíme

Zaznamenávané osobní údaje můžeme za podmínek uvedených níže nebo za podmínek uvedených při získávání těchto údajů dále předávat následujícím objektům:

Zaznamenávání osobních údajů přímo od vás můžeme také povolit svým klientům. Své osobní údaje jim můžete svobodně předat sami. V takových případech uzavřeme s klientem písemnou smlouvu, která mimo jiné omezuje jejich využití osobních údajů.

 

4. Vaše práva a možnosti

Podle platného zákona máte právo:

Tato práva mohou být za určitých podmínek podle místního zákona omezena.

Veškeré shromažďování osobních údajů a dalších informací můžete zastavit tak, že služby odinstalujete nebo ukončíte své členství ve všech panelech. Můžete využít standardní proces pro odinstalování, který je k dispozici na vašem mobilním zařízení, dále obchod nebo síť mobilní aplikace, nebo můžete své členství zrušit na webových stránkách panelu. Upozorňujeme, že pokud odstraníte mobilní aplikaci, ale ponecháte si profil na některé z našich webových stránek, budeme moci i nadále shromažďovat vaše osobní údaje a další informace o vás prostřednictvím těchto webových stránek. Odinstalováním mobilní aplikace nedojde k odstranění údajů shromážděných předtím, než k odinstalování došlo. Pokud chcete, aby byly odstraněny všechny údaje, kontaktujte nás prosím níže uvedeným způsobem.

Pokud chcete uplatnit svá práva popsaná výše nebo smazat svůj účet, kontaktujte nás prosím způsobem uvedeným v části „Kontakt“ níže.

 

5. Zabezpečení a uchovávání dat

Na ochranu osobních údajů i získaných dalších informací máme zavedena odpovídající technická, administrativní a fyzická opatření proti náhodnému, nezákonnému nebo nepovolenému zničení, ztrátě, úpravám, přístupu, převádění nebo použití. Své postupy v oblasti ochrany soukromí a systémů pravidelně kontrolujeme, sledujeme a hodnotíme. I přes bezpečnostní opatření, která zavádíme, nemusí být přenosy prostřednictvím internetu nebo mobilních sítí úplně bezpečné a bezpečnost těchto on-line přenosů není zcela zaručena. Odmítáme jakoukoli odpovědnost za chyby, kterých se uživatel dopustí při zasílání svých osobních údajů.

Pokud zákon nestanovuje jinak, máme zavedena opatření, která zajistí likvidaci osobních údajů, případně jejich uchování ve formě, která neumožňuje identifikaci, v případech, že původní účel zpracování již jejich uchování nevyžaduje. Při určování této časové lhůty zahrnujeme různá kritéria, např. typ požadovaného produktu nebo služby, povahu a délky našich vzájemných vztahů, možnost znovu začít využívat naše produkty, dopad na poskytované služby, pokud určitá data vymažeme, a povinné zákonné a předepsané lhůty.

 

6. Přenosy dat

Vaše osobní údaje mohou být zasílány příjemcům v jiných zemích, než ve kterých se nacházíte, včetně USA, kde má mateřská společnost Research Now a Dynata, LLC své sídlo. V těchto zemích nemusí platit stejné zákony na ochranu informací jako v zemi, ve které jste údaje původně poskytli. Když přenášíme vaše osobní údaje do jiných zemí, budeme je chránit zde uvedeným způsobem, případně způsobem uvedeným v době poskytnutí.

Pokud se nacházíte v Evropském hospodářském prostoru nebo ve Švýcarsku, splníme všechny příslušné zákonné požadavky a uplatníme všechna odpovídající opatření pro převádění osobních údajů do třetích zemí.

 

7. Nesledovat

Do Not Track („DNT“), tj. nesledovat, je předvolba, která je součástí vašeho prohlížeče, pomocí které můžete informovat webové stránky, které navštěvujete, že si nepřejete, aby o vás zaznamenávaly určité údaje. Společnost Dynata na signály DNT nereaguje. Pokud máte vůči postupům společnosti Dynata námitky týkajících se signálů DNT, můžete svou účast nebo používání služeb společnosti Dynata zamítnout tak, jak je popsáno níže.

V souvislosti s programem účinnosti on-line reklamy společnosti Dynata, umožňuje společnost svým subdodavatelům, partnerům a/nebo klientům spouštět, nastavovat a/nebo zapisovat technologie třetí strany, a to za účelem usnadnění měření publika a činností souvisejících s průzkumem týkajícím se zapamatování inzerce. Společnost Dynata odmítá jakoukoli odpovědnost za odpovídající reakce třetích stran na DNT signály.

 

8. Žádné děti

Naše služby nejsou určeny pro osoby mladší 16 let. Osobní údaje osob mladších 16 let vědomě neshromažďujeme a v případě, že zjistíme, že jsme neúmyslně shromáždili osobní údaje osoby mladší 16 let, přijmeme odpovídající opatření, aby tyto osobní údaje byly odstraněny.

 

9. Změny Zásad ochrany osobních údajů

Tyto globální zásady ochrany osobních údajů se pravidelně aktualizují tak, aby odpovídaly našim postupům. Na všechny důležité změny vás upozorníme zveřejněním jasně viditelného prohlášení na všech odpovídajících stránkách s datem zahájení platnosti daných změn. Když provedeme v globálním prohlášení o ochraně soukromí změny, můžeme vás v určitých případech znovu požádat o souhlas.

 

10. Kontakt

Pokud máte jakékoli dotazy ohledně našich postupů při ochraně soukromí, případně přímo k těmto zásadám ochrany osobních údajů, nebo chcete odmítnout určité využívání osobních údajů, uplatnit svá související práva nebo podat na naše postupy stížnost, kontaktujte prosím společnosti Dynata Global UK Limited nebo Dynata, LLC způsobem uvedeným níže.